Go to Top

CORONA (COVID-19) beheerst het nieuws:

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft 27/7 een reeks maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus, met bijkomende maatregelen voor Antwerpen.

Organisaties die dat kunnen, moeten telewerk organiseren.

Wij hebben geen advies gekregen om op dit moment te sluiten: psychische zorg wordt immers beschouwd als essentiële zorg (Sciensano). Alle verplaatsingen in dat verband worden gezien als essentiële verplaatsingen.

De praktijk blijft dus open met maximale veiligheidsmaatregelen:

- In de eerste plaats is het belangrijk om de zorgcontinuïteit te garanderen voor personen die zorg nodig hebben.

- Daarnaast spreekt het voor zich dat wij alle veiligheidsmaatregelen strikt opvolgen.

- We moedigen patiënten aan om, waar het kan, gebruik te maken van onze online mogelijkheden om consultaties te laten plaatsvinden.

- Stem af met uw zorgverlener op welke wijze de consultaties best doorgaan.